Site-ul FAIRSOLVE.com foloseşte cookies. Continuarea navigării pe acest site se consideră acceptare a politicii de utilizare a cookies.      Închide notificarea
 
 
0721 438 668

PREŢ

REDUCERE

Licitaţie online
Modalitatea de stabilire a preţului unui bun prin competiţie de oferte desfăşurată în spaţiul virtual-online prin platforma de licitaţie www.fairsolve.com
Licitaţie publică
Vânzare publică a unui bun, a unei mărfi etc., după reguli speciale, care se adjudecă celui ce oferă prețul cel mai ridicat.
Licitaţie electronică
Procesul repetitiv realizat după o primă evaluare completă a ofertelor, în care ofertanţii au posibilitatea, exclusiv prin intermediul mijloacelor electronice, de a reduce preţurile prezentate şi/sau de a îmbunăţăti alte elemente ale ofertei; evaluarea finală trebuie să se realizeze în mod automat prin mijloacele electronice utilizate.
Licitaţie cu ofertant validat
Tipul de licitaţie în care Regulamentul de vânzare al bunului prevede anumite condiţii prealabile de îndeplinit din partea ofertanţilor şi condiţionează participarea la licitaţie după îndeplinirea lor. În stare “deschisă”, licitaţia cu ofertant validat permite doar înscrierea de oferte şi nu înscrierea de noi ofertanţi
Site licitaţii
Site care cuprinde oferta de vânzare de bunuri prin procedura de licitaţie.
Insolvenţă
Starea patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide şi exigibile.
Executare silită
Ansamblu de măsuri prevăzute de lege prin care creditorul realizează, cu ajutorul constrângerii de stat, drepturi patrimoniale recunoscute prin hotărârea unui organ de jurisdicţie sau prin alt titlu, dacă debitorul nu-şi îndeplineşte de bună voie obligaţiile.
Bunuri executate silit
Bunurile care fac obiectul procedurii de executare silită.
Faliment
Procedura judiciară ce are ca finalitate încetarea existenţei unei societaţi comerciale, încetare ce se aplică comercianţilor (debitorilor) care nu mai pot onora datoriile lor comerciale.
Insolvent
Persoana juridică aflată în stare de insolvenţă.
Caiet de sarcini
Documentul care cuprinde descrierea amănunţită a bunului, condiţiile impuse de organizatorul unei licitaţii pentru participarea la licitaţie şi regulamentul desfăşurării acesteia.
Proceduri de insolvenţă
Procedura colectivă de realizare a creanţelor condusă de administratorul judiciar sau lichidator, sub supravegherea judecătorului sindic, punând astfel la adăpost creditorii de haosul executarilor silite individuale. În perioada derulării procedurii de insolvenţă, sunt suspendate acţiunile în justiţie iniţiate pentru realizarea creanţelor asupra averii debitorului.
Debitor
Persoană fizică sau juridică care datorează creditorului mărfuri sau sume de bani.
Creditor
Persoana fizică sau juridică ce deţine un drept de creanţă asupra averii debitorului şi care a solicitat, în mod expres, instanţei să îi fie înregistrată creanţa în tabelul definitiv de creanţe si care poate face dovada creanţei sale faţă de patrimoniul debitorului, în condiţiile prezentei legi.
Lichidator judiciar
În procedura insolvenţei, este persoana fizică sau juridică, practician în insolvenţă, autorizat în condiţiile legii, desemnată să conducă activitatea debitorului şi să exercite atribuţiile prevăzute la art. 25 în cadrul procedurii falimentului, atât în procedura generală, cât şi în cea simplificată.
Administrator judiciar
Este fizică sau juridică, practician în insolvenţă, autorizat în condiţiile legii, desemnat să exercite atribuţiile prevpzute la art. 20 în perioada de observaţie şi pe durata procedurii de reorganizare.
Masă credală
Grupare obligatorie constituită, în cadrul procedurii insolvenţei, din totalitatea creditorilor declaraţi şi verificaţi, adica din totalitatea persoanelor care, pretinzându-se creditori ai debitorului, şi-au declarat creanţele şi au depus dovezi.
Bunuri libere de sarcini
Bunuri care nu sunt grevate de sarcini precum ipoteci, garanţii reale mobiliare sau drepturi de retenţie, de orice fel, ori măsuri asiguratorii, inclusiv măsurile asiguratorii instituite în cursul procesului penal.
Judecător sindic
Este judecătorul care judecă şi pronunţă hotărârea de deschidere a procedurii de insolvență.
Garanţie de participare
Este instrumentul de garantare care este solicitat oricarui Ofertant care intentioneaza sa participe la o licitaţie. Aceasta poate fi suma fixa sau procentuala din pretul de pornire la licitaţie al bunului.
Regulament de licitaţie
Reprezintă descrierea condiţiilor şi a reglementărilor suplimentare condiţiilor de utilizare ale site-ului, specifice unei licitaţii online încărcată de către un Vânzător.
Raport de desfasurare a licitaţiei
Documentul generat automat de catre platformă în care sunt evidenţiate datele de încărcarea, detaliilor repunerilor, înscrierile, desfăşurarea licitaţiei şi raportul de finalizare.
Pas de licitare
Suma fixă sau procentul cu care variază preţul unui bun vândut la licitaţie între preţul de pornire şi prima ofertă sau între două oferte consecutive.
Autolicitator
Instrument pus la dispoziţia ofertanţilor de a înscrie sume licitate în mod automat, exclusiv în starea activă a licitaţiei, până la un anumit nivel de preţ (setat de către ofertant).
Licitaţie deschisă
Status al licitaţiei care permite utilizatorilor să înscrie oferte (sume licitate) pentru bunurile descrise de către vânzător.
Licitaţie predeschidere
Status al licitaţiei care permite vizualizarea bunurilor, a regulamentului licitaţiei şi înscrierea ofertanţilor. În aceasta fază ofertanţii nu pot înscrie oferte (sume licitate).
Licitaţie închisă
Status al licitaţiei care nu permite utilizatorilor să înscrie oferte (sume licitate) pentru bunurile descrise de către vânzător şi nici nu permite înscrierea/acceptarea de ofertanţi.
Licitaţie repusă
Licitaţia care se reia în urma nevânzării unui lot, cu sau fără modificări la parametrii licitaţiei (preţul de pornire, pas de licitare etc).
Adjudecatar
Persoană căreia i se adjudecă un bun la o licitație publică.
Adjudecare
Modul de dobândire a dreptului de proprietate constând în atribuirea unui bun scos la licitaţie publică persoanei care oferă preţul cel mai mare.
Act de adjudecare
Act întocmit de executorul judecătoresc, pe baza procesului verbal de licitaţie, după plata integrală a preţului (sau a avansului, în cazul plăţii în rate) şi care constituie titlu de proprietate asupra bunului câştigat la licitaţie.
Bun adjudecat
Reprezintă bunul câştigat la licitaţie de ultimului ofertant care a oferit implicit şi preţul cel mai mare.