Site-ul FAIRSOLVE.com foloseşte cookies. Continuarea navigării pe acest site se consideră acceptare a politicii de utilizare a cookies.      Închide notificarea
 
0721 438 668

PREŢ

REDUCERE

TERMENI ŞI CONDIŢII
CAPITOLUL 1

1. GENERALITĂŢI

1.1. Site-ul www.fairsolve.com este proprietatea SC Fairsolve Worldwide SRL. Site-ul www.fairsolve.com este administrat şi operat de către SC Fairsolve Worldwide SRL.

1.2. Prestarea serviciilor (prin intermediul aplicaţiei de licitaţii online) de către SC Fairsolve Worldwide SRL se bazează pe condiţiile generale de afaceri prezentate mai jos. Sunt valabile condiţiile generale de afaceri afişate la data încheierii contractului. Abateri de la aceste reguli nu sunt recunoscute.

1.3. Modificări şi completări ulterioare precum şi alte convenţii verbale trebuie confirmate în scris de către SC Fairsolve Worldwide SRL. Această regulă este valabilă inclusiv pentru eliminarea acestei clauze.

CAPITOLUL 2

2. DEFINIŢII

2.1. SC Fairsolve Worldwide SRL, cu sediul în Splaiul Unirii, nr 223, etaj 3, sector 3,Bucureşti, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/8253/2011, CUI 28794670 va fi denumit „Administratorul platformei”;

2.2. Persoanele care au în proprietate un bun, executorii bancari/judecătoreşti, practicienii în insolvenţă, societaţile de leasing sau terţii proprietari de active scoase la vânzare vor fi denumiţi „Vânzătorul”

2.3. Persoanele care intenţionează să achiziţioneze active vor fi denumite „Ofertanţi”

2.4. Persoana desemnată câştigătoare a unei licitaţii va fi denumită „Adjudecatar”

2.5. Toate persoanele care utilizează platforma, inclusiv Vânzătorii şi Ofertanţii sunt numiţi „Utilizatori”

2.6. Valoarea finală de achiziţie este reprezentată de cel mai mare preţ înscris de către un Ofertant, preţ la care se va adăuga TVA-ul aferent şi remuneraţia datorată de către acesta Administratorului platformei pentru utilizarea aplicaţiei de licitaţii online;

2.7 Înregistrare înseamnă înscrierea datelor utilizatorului pe site prin completarea în întregime, cu date reale şi corecte, a formularului de înregistrare aflat pe site;

2.8. Acceptare reprezintă acordul Administratorului platformei de a permite accesul pe site Vânzătorului, respectiv acordul Vânzătorului de a permite Ofertantului (conform definiţiei de mai sus) să participe la licitaţie întrucat îndeplineşte cerinţele prevăzute în regulament;

2.9. Cod utilizator reprezintă combinaţia de caractere folosită de utilizator pentru a accesa o anumită secţiune a site-ului;

2.10. Suma licitată este suma înscrisă de către un ofertant, la un moment dat, pe parcursul unei licitaţii;

2.11. Lot: un articol sau mai multe articole care se vând împreună la licitaţie (sub un singur număr de cod);

2.12. Licitaţie online: modalitatea de stabilire a preţului unui bun prin competiţie de oferte desfăşurată în spaţiul virtual-online prin platforma de licitaţie www.fairsolve.com;

2.13. Contractul cu Vânzătorul: contractul în formă scrisă semnat de către Administratorul platformei şi Vânzător;

2.14. Licitaţie cu Ofertant validat: tipul de licitaţie în care regulamentul prevede anumite condiţii prealabile de îndeplinit din partea ofertanţilor şi condiţionează participarea la licitaţie după îndeplinirea lor. În stare “deschisă”, licitaţia cu ofertant validat permite doar înscrierea de oferte şi nu înscrierea de noi ofertanţi.

2.15. Licitaţie deschisă: status al licitaţiei care permite utilizatorilor să înscrie oferte (sume licitate) pentru bunurile descrise de către Vânzător;

2.16. Licitaţie închisă: status al licitaţiei care nu permite utilizatorilor să înscrie oferte (sume licitate) pentru bunurile descrise de către Vânzător şi nici nu permite înscrierea/acceptarea de ofertanţi;

2.17. Licitaţie încheiată cu câștigător: licitaţia în urma căreia ofertantul validat înregistrat cu oferta cea mai mare este desemnat Adjudecatar al licitației;

2.18. Licitaţie încheiată fără câștigător: licitaţia în urma căreia nu a fost acceptat niciun ofertant la licitație sau nu a fost depusă nicio ofertă în timpul desfășurării licitației;

2.19. Licitaţie în predeschidere (în asteptare): status al licitaţiei care permite vizualizarea bunurilor, a regulamentului licitaţiei şi înscrierea ofertanţilor. În aceasta fază ofertanţii nu pot înscrie oferte (sume licitate).

2.20. Licitaţie repusă: licitaţia care se reia în urma nevânzării unui lot, cu sau fără modificări la parametrii licitaţiei (preţul de pornire, pas de licitare etc);

2.21. Licitație suspendată: licitaţie în predeschidere închisă temporar pentru remedierea unor posibile erori de editare la parametrii licitaţiei (preţul de pornire, pas de licitare, data licitație etc);

2.22. Licitație anulată: licitaţie încheiată cu câștigător, închisă la cererea Vânzătorului ca urmare a nerespectării condițiilor contractuale încheiate cu Adjudecatarul. Vânzătorul are posibilitatea de a relua procesul de vânzare în aceleași condiții sau conform unui nou Regulament de vânzare. Licitația poate fi anulată și de către Administratorului platformei în cazul nerespectării contractului încheiat sau ca urmare a unor erori neprevăzute de sistem.

2.23. Licitație ascunsă: este întotdeauna o licitaţie încheiată fără câștigător care, pentru ordinea și acurateatea prezentării bunurilor pe platforma, administratorul Fairsolve.com sau Vânzătorul a luat masura de a o face invizibilă online. Licitațiile ascunse sunt, de regulă, licitații greșite, incomplete sau abandonate de către Vânzători.

2.24. Autolicitator: instrument pus la dispoziţia ofertanţilor de a înscrie sume licitate în mod automat, exclusiv în starea activă a licitaţiei, până la un anumit nivel de preţ (setat de către Ofertant);

2.25. Regulamentul licitaţiei: reprezintă descrierea condiţiilor şi a reglementărilor suplimentare condiţiilor de utilizare ale site-ului, specifice unei licitaţii online încărcată de către un Vânzător.

 

CAPITOLUL 3

3. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

3.1. Toate textele, soft-urile, imaginile, icoanele, denumirile comerciale, siglele, design-urile, mărcile comerciale, conţinutul original şi alte informaţii prezentate pe site sunt sau pot fi protejate pe baza legilor relevante.

3.2. Administratorul platformei deţine drept de autor pentru tot conţinutul original al site-ului, precum şi drept de autor pentru orice selecţie, coordonare, aranjament, lărgire, modificare sau actualizare a acestui conţinut.

3.3. Cu exceptia cazurilor prevăzute de lege, orice copiere, redistribuire, retransmitere, publicare sau exploatare comercială a oricarui material descărcat de pe site este strict interzisa fără acordul prealabil scris al Administratorului platformei

3.4. Utilizatorii nu obţin drepturi de proprietate asupra nici unui conţinut al site-ului prin descărcarea materialului de pe site.

3.5. Toate drepturile de autor şi alte proprietaţi intelectuale asupra oricăror informaţii furnizate în orice mod Administratorului platformei de către utilizatorii site-ului vor aparţine în mod automat şi în întregime Administratorului platformei, iar Administratorul platformei va avea dreptul nerestricţionat de a utiliza aceaste informaţii oricum doreste, fără vreo contestare sau amestec din partea utilizatorului.

3.6. Utilizatorii şi/sau parţile terţe, care au obţinut acordul prealabil scris al Administratorului platformei pentru a copia, redistribui sau publica orice material cu drept de autor, nu pot şterge nici o atribuire de autor, legendă cu marcă comercială sau notiţă privind dreptul de autor.

CAPITOLUL 4

4. DESCRIEREA ŞI UTILIZAREA SERVICIILOR

4.1. Scopul aplicaţiei de licitaţii online www.fairsolve.com este de crea un cadru organizat, securizat şi transparent care să faciliteze vânzarea-cumpărarea bunurilor mobile şi imobile recuperate în cadrul procedurilor de executare silită sau de insolvenţă, a activelor recuperate de către societăţile de leasing sau vândute în mod direct de către terţi proprietari.

4.2. Administratorul platformei a conceput şi pune la dispoziţie un pachet de programe informatice, o platforma de licitaţii online www.fairsolve.com astfel construită încât să redea în mod fidel rigoarea şi solemnitatea prevăzută de legislaţia română în procesul stabilirii preţului de vânzare al activelor debitorilor. Platforma reprezintă exclusiv un instrument de lucru la îndemâna vânzătorilor, cumpărătorilor, creditorilor şi debitorilor.

4.3. Administratorul platformei este proprietar şi administrator al www.fairsolve.com astfel încât nu are statut de intermediar, comisionar sau mandatar în relaţia cu utilizatorii site-ului şi nu are obligaţii contractuale de rezultat cu aceştia.

4.4. Platforma este astfel construită încât permite organizarea de licitaţii al căror regulament este prevăzut de Codul de procedură civilă sau Legea 85/2006 a insolvenţei.

4.5. În acest scop, site-ul www.fairsolve.com găzduieşte informaţii constând, în principal, în:

a) identitatea executorilor bancari/judecătoreşti, a administratorilor/lichidatorilor judiciari, a celorlalţi vânzători, a debitorilor şi a creditorilor;
b) identitatea ofertanţilor;
c) descrierea bunurilor oferite spre vânzare (terenuri, construcţii, active industriale, utilaje etc.) inclusiv prezentarea documentelor în baza cărora bunurile sunt scoase la vânzare;
d) elementele regulamentelor de vânzare la licitaţie prevazute de Codul de procedură civilă, aprobate de creditori în cadrul procedurii insolvenţei sau stabilite de celelalte societăţi vânzătoare de active;
e) datele privind desfăşurarea propriu zisă a licitaţiei, preţul final al activului şi adjudecatarul.

4.6. În conformitate cu condiţiile generale, Administratorul platformei încheie contracte de prestări servicii cu Vânzătorii astfel încât identitatea vânzătorilor ce organizează licitaţii este preluată şi certificată prin existenţa acestor contracte.

4.7. Informaţiile privind descrierea bunurilor oferite spre vânzare (terenuri, construcţii, active industriale, utilaje etc.) inclusiv prezentarea documentelor în baza cărora bunurile sunt scoase la vânzare şi elementele regulamentelor de vânzare la licitaţie (data începerii licitaţiei, preţul de pornire,preţul minim, pasul de licitaţie etc) sunt introduse exclusiv de către Vânzători astfel încât aceştia răspund în mod nemijlocit de veridicitatea şi consistenţa acestora.

4.8. Datele de identificare ale ofertanţilor ce aplică pentru o licitaţie se transferă automat în contul organizatorului licitaţiei. Acesta are posibilitatea de a permite sau de a refuza participarea ofertantului în funcţie de gradul de îndeplinire a criteriilor regulamentului licitaţiei. Identitatea creditorilor şi a debitorilor este de asemenea introdusă de către Vânzător.

4.9. Administratorul platformei nu controlează şi nu cenzurează în nici un fel datele de identificare ale Utilizatorilor şi nu poate raspunde pentru corectitudinea acestora sau pentru eventuale decizii ale Vânzătorilor de a refuza accesul unui Ofertant la o licitaţie.

4.10. Încărcarea datelor şi informaţiilor referitoare la bunurile destinate vânzării şi a elementelor regulamentului de vânzare se face pe cheltuiala şi pe riscul Vânzătorului.

4.11. Pentru serviciile oferite, administratorul platformei va încasa un onorariu conform contractului semnat cu vânzătorul şi un onorariu procentual perceput adjudecatarului în funcţie de categoria din care face parte bunul adjudecat. Onorariul procentual perceput Adjudecatarului de către Administratorul platformei este calculat în mod explicit pentru fiecare ofertă înscrisă prin formula:preţul oferit x onorariul procentual x TVA.

4.12. Procentul care reprezintă onorariul perceput Adjudecatarului, în funcţie de categoria din care face parte bunul, este de: Auto 2%, Imobiliare 1%, Utilaje 2%, Echipamente 5%, Piese/Componente/Accesorii 5%, Mobilier 5%, Electronice/IT/Birotica 5 %, Electrocasnice 5%, Investiții financiare 2%, Stocuri 5%, Altele 5% la care se va adăuga TVA ( 19%).

4.13. Administratorul platformei îşi rezervă dreptul de a modifica onorariul procentual perceput Adjudecatarului.

CAPITOLUL 5

5. OBLIGAŢIILE ŞI RĂSPUNDEREA ADMINISTRATORULUI PLATFORMEI

5.1 Administratorul platformei este răspunzător pentru securitatea şi menţinerea în stare de funcţionare a platformei www.fairsolve.com prin intermediul căreia se realizează licitaţiile pe Internet, exceptând cazurile de forţă majoră şi imperfecţiunile de natură tehnică care pot să apară. Prin caz de forţă majoră se înţelege un eveniment imprevizibil şi inevitabil, aflat în afara controlului Administratorului platformei. Sunt considerate evenimente de forţă majoră, fără a se limita la acestea, evenimente ca războiul, revoluţia, embargoul, cutremurul, grav atac terorist, inundaţia, incendiul, atacuri informatice grave ori defecţiuni grave în funcţionarea reţelei de internet, greva şi încetarea nelegală a lucrului, emiterea de către o autoritate competentă a unui ordin sau a oricărui act cu caracter obligatoriu care împiedică desfăşurarea activităţii Administratorului platformei.

5.2. Prin înregistrarea sa pe site, Utilizatorul declară că este familiarizat şi că este de acord cu condiţiile specifice ale unei licitaţii online şi cunoaşte faptul că pot să apară imperfecţiuni de natură tehnică. Administratorul platformei nu poate fi considerat responsabil pentru orice daună directă sau indirectă ce ar putea fi generată ca urmare a utilizării site-ului, cu excepţia cazului în care este demonstrată neglijenţa voită şi conştientă a SC Fairsolve Worldwide SRL.

5.3. Administratorul platformei se obligă să permită accesul vânzătorilor pe platformă exclusiv în urma încheierii contractelor de prestări servicii şi işi rezervă dreptul de a verifica identitatea acestora. Totodată, Administratorul platformei se obligă să opereze pe site, în maxim 5 zile de la comunicare, toate modificările în datele de identificare ale vânzătorilor.

5.4. Administratorul platformei îşi rezervă dreptul de a întrerupe accesul la serviciile site-ului oricărui utilizator fără indicarea vreunui motiv, dar în special pentru încălcări ale prevederilor prezentelor termeni şi condiţii sau ale contractelor încheiate cu vânzătorii, cum ar fi introducerea de date false sau incomplete ale bunurilor sau regulamentelor licitaţiilor, pentru nepredarea/primirea bunurilor adjudecate, pentru neplata sau plata cu întârziere a serviciului Administratorului platformei, pentru
necomunicarea modificărilor survenite în datele de identitate sau comunicarea de date false ori eronate etc;

5.5. În cazul unei defecţiuni tehnice a site-ului care îl face să nu fie accesibil şi/sau total inaccesibil utilizatorilor, Administratorul platformei are dreptul de a stopa licitaţiile active la momentul defecţiunii şi, ulterior remedierii defecţiunii, de a le relua din punctul în care au rămas. Acestea, precum şi licitaţiile ce urmau a se desfăşura pe perioada remedierii defecţiunii vor fi reprogramate în urma comunicării Administratorului platformei cu vânzătorii, ofertanţii, creditorii şi debitorii implicaţi.

5.6. Administratorul platformei nu oferă nici un fel de garanţie că informaţiile furnizate corespund aşteptărilor utilizatorilor sau că prin utilizarea acestor informaţii se atinge un scop precis.

5.7 Defectele, erorile şi inexactităţile, prezentate cât mai exact de către utilizator în scris, vor fi remediate de către administrator în măsura posibilităţilor, în cel mai scurt timp. Este exclusă garanţia  că toate informaţiile sunt corecte şi complete, precum şi garanţia că utilizarea serviciului sau a datelor furnizate corespund în întregime aşteptărilor şi cerinţelor utilizatorului.

5.8. În general, Administratorul platformei răspunde doar pentru comportamentul inadecvat al reprezentanţilor săi legali sau al angajaţilor. Această răspundere este valabilă pentru toate pretenţiile contractuale şi legale.

5.9. Este exclusă răspunderea pentru transmiterea de date incorecte datorită greşelilor apărute în sursele din care sunt preluate datele sau erorilor apărute la preluarea şi transmiterea acestor date.

5.10. Administratorul platformei nu răspunde pentru pagube produse prin forţa majoră sau pentru pagube produse de terţi.

CAPITOLUL 6

6. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE VÂNZĂTORULUI

6.1. Accesul Vânzătorului la serviciile platformei este permis exclusiv în urma semnării contractului cadru de prestări servicii şi presupune utilizarea username-ului şi a parolei la fiecare accesare a contului său;

6.2. Dacă intervin modificări în datele de identificare ale Vânzătorilor, aceştia sunt obligaţi să le comunice în maxim 5 zile de la data apariţiei lor administratorilor platformei pentru a fi operate;

6.3. Vânzătorul nu are dreptul de a participa la licitaţiile organizate de el însuşi. Îi este permisă însă participarea, cu respectarea termenilor şi condiţiilor platformei şi a regulamentului licitaţiei, la licitaţiile organizate de alţi Vânzători;

6.4. Vânzătorul are dreptul de a înscrie oricâte licitaţii, răspunderea pentru corectitudinea tuturor informaţiilor privind licitaţia (despre bun/bunuri, preţul, paşi, termeni etc) îi revine în întregime;

6.5. Vânzătorul are dreptul să stabilească regulamentul licitaţiilor sale, să verifice îndeplinirea cerinţelor de către Ofertanţi şi să respingă participarea celor care nu îndeplinesc condiţiile de eligibilitate prevăzute în regulament.

6.6. Vânzătorul are obligaţia de a achita serviciile platformei în cuantumul şi termenul stabilit prin contractul de prestări servicii şi a anexelor sale;

6.7. Vânzătorul poate fi mandatat de către Administratorul platformei să încaseze în numele său, înainte de predarea bunului, onorariul datorat de Adjudecatar. Suma astfel încasată va fi predată Administratorului platformei în maxim 48 de ore de la predarea bunului.

CAPITOLUL 7

7. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE OFERTANTULUI

7.1. Ofertantul care doreşte să participe la una sau mai multe licitaţii are obligaţia de a se înregistra pe site cu date de identitate corecte (procesul verbal al licitaţiei va conţine datele de identitate înscrise la înregistrarea sa). Ulterior înregistrării, acesta poate opta să participe la orice licitaţie înscrisă pe site. În situaţia în care datele de înregistrare nu sunt reale sau complete din culpa sau neglijenţa Ofertantului, acesta pierde licitaţia pentru care a oferit preţul cel mai mare iar adjudecatar va fi desemnat Ofertantul cu oferta cea mai mare imediat următoare;

7.2. Pe parcursul perioadei de expunere a bunurilor pe piaţă (starea predeschisă a licitaţiei), Ofertantul se poate înscrie pentru a participa la una sau mai multe licitaţii prin bifarea bunurilor de care este interesat. Fiecare nouă înscriere va genera un mesaj către Vânzător;

7.3. Vânzătorul va accepta participarea Ofertantului la licitaţie,după ce verifică îndeplinirea condiţiilor solicitate prin regulamentul licitaţiei (documente privind identitatea, calitatea de reprezentant, bonitatea financiară etc şi respectiv plata valorii garanţiei aferentă bunului pe care doreşte să-l achiziţioneze). Validarea înscrierii la licitaţie a ofertantului presupune că acesta îndeplineşte condiţiile caietului de sarcini, a văzut şi a plăcut bunurile pentru care licitează, a luat la cunoştinţă prevederile regulamentului şi termenilor vânzării. Accesul Ofertantului va fi permis prin predarea codului de ofertant (pe bază de proces-verbal) prin intermediul căruia va licita exclusiv asupra bunurilor pentru care a depus garanţia de participare la licitaţie;

7.4. Fiecare licitare este necondiţionată, irevocabilă şi fără restricţii. Prin operaţiunea de licitare, Ofertantul:

a) acceptă integral prezentele condiţii şi regulamentul licitaţiei
b) se obligă să cumpere bunurile la preţul pe care l-a oferit;
c) se obligă să plătească Administratorului platformei onorariul de succes.

7.5. Onorariul Administratorului platformei poate să difere în funcţie de categoria din care face parte bunul vândut. Onorariul perceput Adjudecatarului nu este inclus în preţ, dar este afişat pentru fiecare sumă licitată.

7.6. Onorariul Administratorului platformei este datorat doar de către Adjudecatar (câştigătorul licitaţiei) şi va fi achitat Administratorului platformei (direct sau colectat de către Vânzător) înainte de predarea-primirea bunului adjudecat dar nu mai mult de 30 zile de la data adjudecării bunului.

7.7. Pentru neplata onorariului cuvenit Administratorului platformei sau plata peste termenul de predare-primire al bunului adjudecat, Adjudecatarul este obligat la plata unor penalitaţi de întârziere de 1% pe fiecare zi de întârziere aplicabile la valoarea întreagă a onorariului său, în caz de plată parţială, la fracţii din acesta. Penalităţile de întârziere pot să depăşească valoarea onorariului datorat.

CAPITOLUL 8

8. OBLIGAŢII GENERALE ŞI RĂSPUNDERI ALE UTILIZATORILOR PLATFORMEI

8.1. Să nu utilizeze fraudulos modalităţile de acces la aplicaţia de licitaţii online www.fairsolve.com

8.2. Să păstreze secrete datele de acces (nume utilizator şi parola) sau să le modifice ori de câte ori are bănuieli că acestea sunt cunoscute de terţi. Utilizatorul este răspunzator pentru utilizarea incorectă a datelor de acces sau pentru pagube produse de utilizarea incorectă sau pierderea datelor de acces.

8.3. Să nu folosească în scop comercial conţinutul site-ului

8.4. Să nu utilizeze mecanisme, software sau alte proceduri care să perturbe funcţionarea în condiţii normale a aplicaţiei de licitaţii online www.fairsolve.com . Utilizarea serviciului trebuie sa se facă doar în cadrul domeniului de activitate al utilizatorului şi în condiţiile prezentelor termeni şi condiţii, respectiv ale contractului.

8.5. Utilizatorul este răspunzator pentru configurarea condiţiilor tehnice necesare utilizării acestei aplicaţii, precum şi pentru utilizarea sau transmiterea datelor de acces la serviciu.

8.6. Utilizatorul răspunde pentru eventualele pagube produse bazei de date datorită utilizării incorecte a aplicaţiei.

8.7. Să utilizeze datele şi informaţiile primite prin intermediul serviciului online exclusiv în folosul propriu al utilizatorului. Orice transmitere în scop comercial de către utilizator este interzisă.

8.8. Este interzisă publicarea, modificarea, prelucrarea, dezvoltarea, răspândirea, tipărirea datelor, în special pentru crearea de baze de date sau pentru transmiterea la terţi.

8.9. În cazul constatării unor abateri în ceea ce priveşte folosirea inadecvată a informaţiilor de către utlizator, SC Fairsolve Worldwide SRL este îndreptăţită să întrerupă în orice moment accesul utilizatorului la serviciu.

8.10. Încălcarea oricărei obligaţii de utilizare a serviciului atrage excluderea de pe site şi plata de daune-interese către SC Fairsolve Worldwide SRL.

CAPITOLUL 9

9. PROTECŢIA DATELOR

9.1. Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, Administratorului platformei va administra în condiţii de sigurantă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de către utilizatori. Datele personale furnizate de către utilizatori sunt prelucrate în scopul oferirii în condiţii optime a serviciului www.fairsolve.com. Informaţiile din contul de înregistrare vor fi folosite pentru a trimite utilizatorului confirmarea sumelor licitate şi a licitaţiilor adjudecate, emiterea proceselor verbale de predare-primire, a facturilor precum şi în vederea informării despre eventuale licitaţii noi în domeniul de interes al utilizatorului etc. Datele personale nu vor fi trimise unor terţe persoane.

9.2. Utilizatorul se obligă să respecte legislaţia din România cu privire la drepturile de proprietate intelectuală.

CAPITOLUL 10

10. ALTE PREVEDERI

10.1. În măsura în care nu au fost amintite anterior, în relaţia Administrator platformă - Utilizator vor fi respectate toate reglemetările legale referitoare la protecţia datelor, proprietatea intelectuală şi orice alte prevederi legale.

10.2. Orice modificări ale prezentelor Termeni şi condiţii, ale tarifelor sau ale condiţiilor de plată vor fi comunicate utilizatorilor pe e-mail sau prin mesageria internă a aplicatiei. Faptul ca Utilizatorul accesează serviciile platformei ulterior notificării presupune cunoaşterea şi întelegerea conţinutului modificărilor precizate mai sus şi reprezintă acceptul necondiţionat al acestora.

CAPITOLUL 11

11. DESPRE COOKIES

11.1. Site-ul www.fairsolve.com foloseşte cookies pentru a oferi servicii mai bune utilizatorilor şi vizitatorilor săi. Continuarea navigării pe acest site se consideră acceptare a politicii de utilizare a cookies.

11.2. Cookie-ul este un fişier de mici dimensiuni, alcătuit din litere şi cifre, descărcat în memoria calculatorului personal atunci când utilizatorul accesează un website.

La ce folosesc cookies:

a) Optimizarea funcţionarii site-ului;
b) Menţinerea autentificării;
c) Personalizarea anumitor setări din "Contul meu"
d) Reţinerea preferinţelor userilor pe site.

11.3. Cookies nu vor fi utilizate sub nicio formă pentru colectarea datelor cu caracter personal fără permisiunea dvs explicită sau pentru transmiterea datelor de indentificare către terţe părţi.

11.4. Cookies sunt utilizate şi în întocmirea de statistici referitoare la vizitatori: numărul de vizitatori, sistemul de operare folosit, timpul petrecut pe site-ul www.fairsolve.com etc. Aceste date ne ajută să vă oferim o experienţă de utilizare mult îmbunataţită a site-ului nostru.

11.5. Dacă doriţi sa dezactivaţi folosirea cookies, o puteţi face din setarile browser-ului dvs folosit la accesarea www.fairsolve.com. Ţineţi cont de faptul că dezactivarea cookies poate limita functionalitatea site-ului nostru.

11.6. Cookies din terţe parti

Pentru o mai bună experienţă de navigare, e posibil să folosim extensii de la terţi (ex : Google, Facebook sau Twitter) ce sunt menite să acorde conţinut suplimentar sau să ofere posibilitatea de a împărtăşi conţinut de pe www.fairsolve.com pe alte reţele de socializare.

11.7. Fairsolve.com nu poate controla diseminarea de cookies de la terţi si nici nu le poate bloca. Pentru a afla mai multe informatii, vă rugăm sa vizitati site-urile terţilor.

CAPITOLUL 12

12. LITIGII ŞI PREVEDERI FINALE

12.1. Orice neînţelegere între părţi decurgând din interpretarea sau executarea prezentelor termeni şi condiţii, ori în legatură cu acestea şi care nu va putea fi soluţionată pe cale amiabilă, va fi supusă spre soluţionare instanţelor judecătoreşti competente.

12.2. Locul de îndeplinire este sediul societăţii. Instanţa competentă este cea din Bucureşti, România. Toate raporturile şi prevederile acestui contract sunt supuse legislaţiei din Romania.

12.3. Prezentele termeni şi condiţii se consideră a fi acceptate din momentul utilizării serviciului www.fairsolve.com şi înlătură orice înţelegere verbală între Administratorul platformei şi Utilizatori.

;