Site-ul FAIRSOLVE.com foloseşte cookies. Continuarea navigării pe acest site se consideră acceptare a politicii de utilizare a cookies.      Închide notificarea
 
0721 438 668

PREŢ

REDUCERE

CAPITOLUL 1

1. Promovarea bunurilor (Publicitatea licitaţiei art.761 şi art.838 din Noul Cod de Procedura Civilă, art.116 din Legea insolvenţei 85/2006)

Practicianul în insolvenţă/executorul judecătoresc deţine contul său pe platforma Fairsolve.com, prin intermediul căruia încarcă fotografiile şi informaţiile relevante ale bunurilor precum şi regulamentul licitaţiilor pe care le deschide. Deschiderea unei licitaţii presupune încărcarea, în formatele presetate, a următoarelor informaţii:

  • titlul licitaţiei, precum şi categoria din care bunul face parte
  • descrierea detaliată a bunului, adresa la care se află, galerie foto, posibilitatea contactării practicianului/executorului în  vederea obţinerii de informaţii suplimentare
  • documentele relevante ale licitaţiei (regulament, raport de evaluare, schiţe etc)
  • data şi ora deschiderii/închiderii licitaţiei
  • preţul de pornire al licitaţiei, pasul de licitare (procent din preţul de pornire sau procent din ultima ofertă înscrisă)
  • termenul limită de înscriere la licitaţie
  • preţul caietului de sarcini şi informaţii privind cumpărarea lui
  • garanţia de participare la licitaţie
  • termeni şi condiţii

Toate aceste informaţii sunt introduse înainte de începerea licitaţiei astfel încât bunurile să fie expuse pe piaţă un timp suficient atât pentru a fi cunoscută licitaţia cât şi pentru a putea fi vizionate şi respectiv îndeplinite formalităţile de înscriere la licitaţie a potenţialilor cumpărători.

Etapele procedurale prevăzute de regulamentele prezentate creditorilor (art.116 alin.2 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei) sau de Codul de procedură civilă şi care preced vânzarea efectivă a bunurilor mobile sau imobile ale debitorului sunt în obligaţia lichidatorului judiciar/executorului judecătoresc, inclusiv afişarea publicaţiei de vânzare în care trebuie înscris faptul că locul licitaţiei este Fairsolve.com (art.759 si art.841 din N.C.pr.Civ.), data şi ora începerii şi respectiv modul în care se închide.

Pe parcursul perioadei de expunere a bunurilor pe piaţă, ofertanţii se vor înscrie pentru a participa la una sau mai multe licitaţii. Fiecare nouă înscriere va genera un mesaj către practicianul în insolvenţă/executor, creditori şi debitor.

CAPITOLUL 2

2. Fixarea preţului

Pentru eficenţă şi simplicitate, fixarea preţului bunurilor se face exclusiv prin intermediul platformei, prin confruntarea transparentă a cererii şi a ofertei. Vânzarea efectivă a bunurilor, respectiv transferul dreptului de proprietate se realizează ulterior desfăşurării licitaţiei, în urma încasării integrale a preţului şi, dacă este cazul, prin semnarea actelor în formă autentică.

În funcţie de prevederile legale (art.766, art.842 din N.C.pr.Civ.) ale caietului de sarcini şi ale regulamentului de vânzare, înscrierea ofertanţilor este validată de către practician/executor după verificarea documentelor privind identitatea, calitatea de reprezentant, bonitatea financiară etc şi respectiv plata valorii garanţiei corespunzătoare bunului (bunurilor) pe care doreşte să le achiziţioneze. Validarea înscrierii la licitaţie se face prin predarea codului de ofertant, în baza procesului verbal de predare primire, exclusiv asupra bunurilor pentru care a depus garanţia de participare la licitaţie (art.767, 843 din N.C.pr.Civ.)

Desfăşurarea propriu zisă a licitaţiei va avea loc în cadrul securizat al platformei, ofertanţii având acces şi licitând în baza codurilor de ofertant. Fiecare licitare este necondiţionată, irevocabilă şi fără restricţii si, conform art.768, 845 din N.C.pr.Civ., generează notificare instantanee către toţi participanţii, astfel încat să permită din punct de vedere procedural opțiuni şi supralicitări. Prin operaţiunea de licitare, Ofertantul: acceptă integral condiţiile şi regulamentul licitaţiei, se obligă să cumpere bunurile la preţul pe care l-a oferit.

CAPITOLUL 3

3. Finalizarea licitaţiei

Licitaţia se finalizează în mod automat în functie de regulamentul acesteia (în procedura insolvenţei) sau conform art.768 alin.5, 845 alin.11 din N.C.pr.Civ. Practicianului în insolvenţă/Executorului, creditorului(creditorilor), debitorului şi adjudecatarului le va fi transmis imediat raportul de desfăşurare al licitaţiei (participanţii, sumele oferite de către fiecare participant – în ordine cronologică, precum şi suma oferită de către adjudecatar) care va sta la baza întocmirii procesului verbal al licitaţiei (conform regulamentului sau prevăzut de art.772, 846 din N.C.pr.Civ.)

Legalis.ro

Orice informaţie legislativă, la îndemână
www.legalis.ro